екип

img04501

Тази статуя на Аристотел се намира в културно-образователния парк Нимфейон на Халкидики, северозападно от Солун, където според някои учени той е ръководил за кратко философска школа, преди да се върне в Атина и да основе там Ликейона. Снимката е от 24 май 2016 г. 

 

 

Председател на организационния комитет:
проф. д-р Хараламби Паницидис

Членове:
доц. д-р Иван Колев, ръководител на Катедрата по Философия във ФФ;
доц. д-р Димка Гичева-Гочева, ФФ;
доц. д-р Тодор Полименов, ФФ;
гл. ас. д-р Камелия Спасова от ФСлФ;
хон. асистент Зоя Димитрова, докторант в ИИОЗ;
гл. ас. д-р Димитър Илиев oт Катедрата по Класическа филология.

доц. д-р Герасим Петрински; катедра по Реторика, ФФ;
г-жа Велислава Тодорова и г-жа  Елена Чорбаджиева, докторантки в катедрата по Логика, етика и естетика във ФФ.

Конференцията се организира с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“ със средства, отпуснати целево от държавния бюджет за частично финансиране на научни форуми и съгласно условията на договор No 209 от 14 април 2016 г. от проектен екип.

Председател на проектния екип: доц. д-р Димка Гочева. Членове: проф. д-р Хараламби Паницидис; доц. д-р Тодор Полименов; гл. ас. д-р Камелия Спасова; гл. ас. д-р Димитър Илиев; г-жа Елена Чорбаджиева и г-жа Велислава Тодорова.