за „Поетика“ на Аристотел

АРУКО

IMG04339

              Докторантският курс Наследството на Аристотел бе избран от четирима колеги от ФФ, ФКНФ и ФСлФ. Той започна миналата седмица, воден е от доц. д-р Димка Гичева-Гочева,
а утре, 20 април, сряда, в 17.30 часа
 ще продължи с дискусия върху Поетиката на Аристотел. Обзорен доклад ще представи колегата Христо Тодоров – докторант по старогръцка литература от Катедрата по Класическа филология във ФКНФ.
               В каб. 325 на Четвърти блок.
Следващата седмица ще бъде обсъдена философията на живото в За душата.
               Всички интересуващи се са добре дошли.
               Като гост-лектори и дискусанти в различни срещи в сряда ще участват и преподаватели, които са писали дисертации и/или хабилитации за, или са преводачи на произведения на Философа. Сред тях са проф. д-р Хараламби Паницидис, доц. д-р Тодор Полименов и…

View original post 31 more words

нова книга, нов сайт, нов блог, нова дискусия

АРУКО

12923099_10208649964667771_5049377526195836412_n

Седмицата приключваме с няколко хубави новини:

Първо, всички ние, които се интересуваме от античността, имаме нова изворова книга на български език! Тя е малка, но ценна: Атинската държавна уредба и Лакедемонската държавна уредба на Ксенофонт. В поредицата „Извори“ на издателство „Изток-Запад“ преди дни бе включено още едно издание – в джобен формат, но безценно четиво, какъвто е замисълът на всички издания в тази библиотека. Все едно кой точно е авторът – историкът Ксенофонт, който е бил връстник на Платон и заедно с него е бил сред приятелите и събеседниците на Сократ от кръга на по-младите атиняни, или някой друг атинянин със същото име, с несъмнени симпатии не само към аристократичното, но още повече и към олигархичното държавно устройство. Двата текста са контрапункт на Аристотеловите Атинската държавна уредба и на Политика, и обогатяват източниците, с които можем да работим на български език за изучаването и преподаването на античната политическа мисъл в…

View original post 592 more words