представяне на „Евдемонии“

АРУКО

Днес, 16 май, от 18 часа в Зала 2 на Ректората
 ще бъде представена книгата
Евдемонии
на доц. д-р Христо Стоев,
който наскоро се присъедини към преподавателския състав на колегите
от катедра Философия във Философския факултет.

Христо Стоев е роден през 1973 г. в Бургас, завършил е философия, автор е на две книги върху философията на Кант. Доскоро преподаваше в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“.

На гърба на корицата той е написал:

Тази книга се е родила като фрагменти, но няма фрагментарен характер. Обединена е от общ дух на търсене на смисъл и четири женски имена, вплетени в обща игра. Тя не представлява чиста философия, нито литература par excellence, но търси общото им пространство, доколкото цени пълнокръвното единство на послание и стил. Всички теми в нея опират в крайна сметка до спецификата на човешкото присъствие в света. Ако перифразираме един философ на 20-ти век, човекът е същество, което превръща собственото…

View original post 135 more words

покана за конференция

АРУКО

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Философски факултет

Катедра „Реторика“

П О К А Н А

ЗА  УЧАСТИЕ  В

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ИСТОРИЯ НА РЕТОРИКАТА: 2400 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АРИСТОТЕЛ И ДЕМОСТЕН“

София, 15 – 16 октомври 2016

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имаме удоволствието да ви поканим за участие в националната научна конференция „История на реториката: 2400 години от рождението на Демостен“, организирана от катедра „Реторика“ към Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Проблемните области обхващат теоретични, методологични и приложни аспекти на реториката, ораторското изкуство и пропагандните техники през Античността, Средновековието, Ренесанса и Новото време.

Дати и място на провеждане

15 – 16 октомври 2016 г.

София, СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат, заседателна зала 1

Срокове

  • За изпращане на заявка и тема на доклад: 30 юли 2016 г.
  • Потвърждение за приемане

на доклада:                                                                           31 август 2016 г.

Контакти за информация

Доц. д-р Герасим Петрински, СУ „Св. Климент Охридски“, Катедра „Реторика“…

View original post 35 more words