начало

img04477

статуята на Философа в кампуса на Аристотеловия Университет в Солун; снимка от 24 май 2016 г.

Предизвикателството Аристотел

Национална конференция с международно участие

СУ „Св. Климент Охридски“, 28-30 ноември 2016 г.

Програма на конференцията: program-5

През тази година се навършват 2400 години от рождението на Аристотел.

Не само защото ЮНЕСКО посвети годината на този юбилей, както и не само защото в целия свят годишнината вдъхновява много академични и културни събития, а преди всичко защото Аристотел е философствал с енциклопедичен размах и за всичко, екип от преподаватели от ФФ, ФКНФ и ФСлФ организира конференция, наречена „Предизвикателството Аристотел“.

Тя e инициирана от Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО) и ще се проведе на 28, 29 и 30 ноември в Ректората на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“.

Всеобхватното мисловно наследство на Аристотел и до днес е първооснова и начало на най-висшето образование в буквалния смисъл: то се изучава като фундамент на всичко последващо от студентите-първокурсници в бакалавърските програми на множество факултети и университети, в които идеята за образованието полага класическото като темел. Всички у нас, които изучават неговата теологика и философия на природата, психологията и антропологията му, теорията за поетическото и сценичните изкуства, биологията и космологията, логиката и методологията му, плодотворните метаморфози на неговите понятия в съвременната херменевтика и феноменология, в лингвистиката и догматичната теология, имат повод в края на ноември на 2016 г. да се съберат в СУ „Св. Климент Охридски“, да споделят своите тълкувания и да ги обсъдят с колеги в седемте тематични секции на конференцията:

  1. Първата философия; 2. Природата, космосът и живите същества; 3. Диалектика и аналитика; 4. Поетика и реторика; 5. Етика и политическите теории; 6. За душата; 7. Историческата съдба на аристотелизма;

До този момент са постъпили 46 предложения за секционни доклади от колеги от 7 наши университети и от трима млади преподаватели-доктори от чужбина, а шестима авторитетни преводачи и изследователи от международната аристотелистка колегия ще изнесат пленарни доклади. Гости от чужбина ще имаме от Германия, Унгария, Италия, Хърватия, Гърция и САЩ.

За контакти:  aristotlesofia@gmail.com.

Срокът за изпращане на разширените текстове на докладите за отпечатването им в сборник е 28 февруари 2017 г.

В първия ден на конференцията ще бъдат наградени най-добрите есета, написани от ученици от средните училища у нас и изпратени за участие в конкурса „Моят Аристотел“.

Срокът за изпращане на текстовете на средношколците е 15 ноември.

Подробности за конкурса можете да научите от тематичния сайт за него:

https://aristotelkonkyrsblogsite.wordpress.com/

Заповядайте на конференцията!

Председател на организационния комитет:
проф. д-р Хараламби Паницидис, ръководител на катедрата по История на философията във ФФ;

Членове: доц. д-р Иван Колев, ръководител на катедра Философия, ФФ;
доц. д-р Димка Гочева, ФФ; доц. д-р Тодор Полименов, катедра Логика, етика и естетика; гл. ас. д-р Камелия Спасова от ФСлФ; г-жа Зоя Димитрова, докторантка в ИИОЗ и хон. ас. във ФФ; гл. ас. д-р Димитър Илиев, катедра Класическа филология, ФКНФ; доц. д-р Герасим Петрински; катедра по Реторика, ФФ; г-жа Велислава Тодорова и г-жа  Елена Чорбаджиева, докторантки в катедрата по Логика, етика и естетика във ФФ.

Конференцията се организира с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“ със средства, отпуснати целево от държавния бюджет за частично финансиране на научни форуми и съгласно условията на договор No 209 от 14 април 2016 г. от проектен екип.

Председател на проектния екип: доц. д-р Димка Гочева. Членове: проф. д-р Хараламби Паницидис; доц. д-р Тодор Полименов; гл. ас. д-р Камелия Спасова; гл. ас. д-р Димитър Илиев; г-жа Елена Чорбаджиева и г-жа Велислава Тодорова.